anime no tomodachi ...
...    

Nackte Jugend

    ...

Index A-Z ] [ Inhalt ] [ Daten ]

Drama, Japan 1960, 92 min, deutsch synchronisiert

...
Short Line

Inhalt:

(leider noch kein Text vorhanden)


Short Line


Film-Daten

   
Titel: Nackte Jugend
Originaltitel: Seishun zankoku monogatari
   
  Drama, Japan 1960, 92 min, deutsch synchronisiert
   
Regie: Nagisa Oshima
Buch: Nagisa Oshima
Darsteller: Yusuke Kawazu (Kiyoshi), Miyuki Kuwano (Makoto), Yoshiko Kuga, Fumio Watanabe, Shinji Tanaka, Kei Sato, Yosuke Hayashi, Shinjiro Matsuzaki, Toshiko Kobayashi, Jun Hamamura, Shinko Ujiie, Aki Morishima, Yuki Tominaga, Asao Sano, Kan Nihonyanagi
   
Sendedaten: ca. 1997, arte

up exit
       
...     Home : Verein : Service : Jpn. Filme im dt. TV : Nackte Jugend Webmaster     ...